fbpx

Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) hatálya a Szolgáltató weboldalán (https://nyombanjobban.com) létrejövő jogviszonyokra terjed ki, beleértve a weboldalhoz tartozó aldomaineket.

A Szolgáltató adatai

Neve: RelaxMami Ltd.

Székhelye: Flat 4, Knightrider House, Knightrider Street, Maidstone, Kent, UK, ME15 6LU

Adószáma: UTR 36159 25228

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalakon közzéteszi.

A Felhasználó/Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A Vásárló, a weboldalon történő vásárlással elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A weboldalon megjelenő termékek kizárólag online rendelhetőek.

Kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség:  Visa, Visa electron,  Mastercard, Cyrus Maestro, American Express bankkártyával.

Teljesítési határidő: Fizetéstől számított 24 órán belül.

A Vásárlót, a fizetést követő 24 óra után 14 napig elállási jog illeti meg. Ennek jelzését a Szolgáltató bármely elérhetőségén megteheti.

%d bloggers like this: